ایرنا/ ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی(ره) بندو در شهرستان عسلویه مانع آتش سوزی یک تریلی که چرخ‌های آن دچار آتش سوزی شده بود شدند.

ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی(ره) بندو در شهرستان عسلویه مانع آتش سوزی یک تریلی که چرخ‌های آن دچار آتش سوزی شده بود شدند.
فرمانده و سرباز وظیفه ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی(ره) با استفاده از دستگاه کپسول اطفا حریق موجود در این ایستگاه به یاری راننده شتافتند و این آتش را خاموش کردند.
این تریلی حامل بار که از سمت ورودی جنوبی شهرستان عسلویه از سمت پارسیان در حال حرکت بود به علت نقص فنی در ترمز‌ها باعث آتش سوزی شده بود.
ماموران پلیس ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی(ره) ضمن خاموش کردن آتش تریلی که از قسمت چرخ‌ها به سمت بدنه در حال پیشروی بود از شکل گیری یک حادثه تلخ جلوگیری کردند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar