نماد آخرین خبر

عکس/ تصویری نمادین‌ از آنچه در خرمشهر گذشت

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
عکس/ تصویری نمادین‌ از آنچه در خرمشهر گذشت

آخرين خبر/ اين عکس به گمانم نمادين‌ترين تصويري است از آنچه در خرمشهر گذشت.

در اين عکس جواني تجلي يافته که زخم‌خورده به خاک افتاده اما تن نداده به زير پاي دشمن ماندن.
ايران اما آن ديگري است؛ جنگيد اما نگذاشت آن جوان خرمشهر دست دشمن بماند.
خرمشهر آن تکه از خاک نيست، خرمشهر تکه‌اي از ماست. 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today