باشگاه خبرنگاران/ معاون آموزش و پرورش استان کرمان از ثبت نام اوليه پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي متوسطه اول مناطق کمتر برخوردار از ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ خبر داد.

سيد محمد حبيب اللهي، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: ثبت نام خود اظهاري دانش آموزان تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد و داوطلبان بايد بدون مراجعه حضوري به منظور تکميل فرم خوداظهاري به سامانه sanjesh.kermanedu.ir مراجعه کنند.
وي افزود: همچنين مقرر شد، بنا به تصميم ستاد ثبت نام، براي بهره مندي جاماندگان ثبت نام دبيرستان‌ها و هنرستان‌هاي دوره دوم متوسطه در تاريخ‌هاي ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه، سامانه فعال شود تا متقاضيان براي ثبت نام و ويرايش اطلاعات مراجعه کنند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با توجه به اين که اين فرم اوليه و خوداظهاري بر اساس امتياز است، ضرورت دارد واقعي سازي اين امتياز‌ها در سطح اداره کل و شهرستان‌ها و مناطق صورت گيرد تا حقي از کسي ضايع نشود.
حبيب اللهي افزود: پارسال کمترين تنش را در زمينه پذيرش دانش آموز در پايه هفتم مدارس نمونه دولتي داشتيم.
وي تصريح کرد: يکي از مهمترين چالش‌هاي ما ستاد‌هاي شهرستان‌ها و مناطق هستند که بايد صحت و سقم اطلاعات را تاييد کنند و اميد است با همکاري همه همکاران امسال هم حق به حق دار برسد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar