مهر/ معاون سياسي استاندار خراسان شمالي با تاکيد بر اينکه تجمعات در فضاهاي باز خواهد بود، گفت: مقرر شده دستگاه‌هاي اجرايي فضاهاي باز خود را به صورت عادلانه در اختيار داوطلبان قرار دهند.

احمد برادران، معاون سياسي استاندار خراسان شمالي در خصوص تبليغات انتخاباتي در خراسان شمالي اظهار کرد: تجمعات انتخاباتي در فضاي بسته به هيچ نحو وجود نخواهد داشت.
وي ادامه داد: در ستادهاي انتخاباتي، امکان برگزاري مراسم در فضاي سر بسته ويژه عوامل اجرايي حداکثر تا ۲۰ نفر وجود دارد.
معاون سياسي استاندار خراسان شمالي با تاکيد بر اينکه تجمعات در فضاهاي باز خواهد بود، افزود: مقرر شده است دستگاه‌هاي اجرايي فضاهاي باز خود را به صورت عادلانه در اختيار داوطلبان قرار دهند.
برادران از وجود تعدادي تخلف انتخاباتي خبر داد و گفت: موارد به ستاد پيشگيري از تخلفات اعلام شده تا اقدامات لازم انجام شود.
وي در انتها از افزايش ۱۰ درصدي صندوق‌هاي اخذ رأي نسبت به سال‌هاي گذشته خبر داد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today