صدا و سیما/ مدیر کل ثبت احوال استان لرستان گفت: رشد جمعیت لرستان به زیر یک درصد کاهش یافته است.

امیر پریان، مدیر کل ثبت احوال استان لرستان با بیان این که لرستان تا پایان سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۹۲۷ نفر جمعیت برای لرستان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: آمار کنونی جمعیت لرستان در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۵، ۹۳ هزار نفر بیشتر است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy