صدا و سیما/ برای فردا و پس فردا جو آرام و آسمان نسبتاً صاف برای لرستان پیش بینی می شود.

طی این مدت تنها در برخی از ساعات به خصوص بعدازظهرها شاهد رشد جزئی ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy