مشرق/ نماینده تبریز نسبت به ترکی حرف زدن همتی و مهرعلیزاده واکنش نشان داد.

روح الله متفکرآزاد، نماینده تبریز در توئیتی به ترکی سخن گفتن همتی و مهرعلیزاده در مناظره نوشت: وقتی طرح درج تصویر آثار تاریخی آذربایجان روی پول ملی را اجرا نمی کنند یا در مقام معاون رئیس جمهور قدم جدی برای توسعه منطقه آذربایجان برنمی دارند، شعر خواندن و سخن‌راندن به زبان ترکی به چه کار مردم ما می آید؟!

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today