فارس/ رئیس انجمن کارگران ساختمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 700 سهمیه بیمه در ابتدای سال 99 برای کارگران ساختمانی محقق شد و در حال حاضر هفت هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند.

نورالله نیکبخت، رئیس انجمن کارگران ساختمانی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حدود 20 هزار کارگر که همگی سرپرست خانواده هستند از سال 96 تا 99 بیمه شدند و 700 سهمیه دیگر نیز در ابتدای سال 99 برای استان محقق شده ولی با این حال در حال حاضر هفت هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند.
وی با بیان اینکه شرایطی از قبیل بیکاری، تغییرات فصلی و تغییرات آب‌وهوایی سبب مهاجرت بسیاری از کارگران استان به سایر استان‌ها و حتی کشورهای دیگر شده است، افزود: 15 هزار کارگر ساختمانی نیز در استان سکونت دارند که استان‌های دیگر را برای کار انتخاب نمودند و بعضاً بیمه همان استان‌ها هستند، 4 الی 5 هزار کارگر دیگر نیز در کشورهایی از جمله کویت، عمان و عمارات مشغول فعالیت هستند.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی چهارمحال و بختیاری گفت: متأسفانه بی‌قانونی‌هایی در تأمین اجتماعی کشور اتفاق افتاه بود و بیمه کارگران ساختمانی سهمیه‌بندی شده که کاملاً غیرقانونی است چراکه همه افراد این قشر باید بیمه شوند و امیدواریم با بازنگری در قانون اوضاع بهبود یابد.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday