مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان شهرستان قرمز ندارد، تصریح کرد: سه شهرستان زنجان در وضعیت زرد قرار دارند و مابقی شهرستانهای استان نارنجی است.

پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان زنجان تاکید کرد و گفت: طی روزهای گذشته زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست.
وی ادامه داد: طی خردادماه تعداد بیکاران بستری و سرپایی کرونایی در استان کاهش یافته و وضعیت بهتر شده است.
قزلباش با بیان اینکه ۲۴۵ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، ابراز کرد: تعداد بستری‌ها در پیک چهارم نسبت به پیک سوم کاهش محسوسی داشته است.
وی افزود: از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون تست ۹۰ هزار و ۳۰۸ نفر در استان زنجان مثبت شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان شهرستان قرمز ندارد، تصریح کرد: سه شهرستان زنجان در وضعیت زرد قرار دارند و مابقی شهرستانهای استان نارنجی است.
قزلباش گفت: امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تعداد شهرستانهای زرد و آبی در استان افزایش یابد.


آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today