رویداد ایران/ برنامه قطعی برق کرمانشاه دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today