ایرنا/ روابط عمومی توزیع برق لرستان اعلام کرد: باتوجه به کمبود منابع انرژی، برق ادارات پرمصرف لرستان قطع می‌شود.

با توجه به شرایط بحرانی برق در سراسر کشور و کمبود منابع انرژی، درصورتی که ادارات لرستان تا ۵۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی نکنند برق آن مجموعه قطع خواهد شد.
بازرسی‌های روزانه توسط مدیریت توزیع برق شهرستان به منظور اطمینان از صحت عملکرد سازمان‌های دولتی در موضوع مدیریت مصرف برق، انجام خواهد شد.
مهمترین راهکار رفع قطعی برق در استان تعامل و همراهی مردم برای کاهش مصرف است به نحوی که با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی توسط مشترکان هیچگونه خاموشی نخواهیم داشت.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy