صدا و سیما/ از فردا سه شنبه ۱۸ خرداد، ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان مجاز به دریافت درخواست تعویض شناسنامه و یا صدور المثنی نخواهد بود.

علی زاهدی نیا، مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: مطابق دستور ابلاغی، برای همه کسانی که تا  ۱۸خرداد ۱۴۰۰، درخواست صدور شناسنامه المثنی دادند یا از طریق دفاتر پیشخوان، تقاضای خود را در ادارات ثبت احوال، ثبت کردند، شناسنامه، خارج نوبت تحویل خواهد شد، کسانی هم که تقاضا‌های خود را قبلا داده اند و شناسنامه هایشان آماده شده، به تدریج می‌توانند تحویل بگیرند.
وی افزود: از سه شنبه ۱۸ خرداد، ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان مجاز به دریافت در خواست تعویض شناسنامه و یا صدور المثنی نخواهد بود.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی بیان کرد: شهروندان با شناسنامه‌های فعلی خود مراجعه کنند، چرا که ارائه شناسنامه برای شرکت در انتخابات الزامی است، شماره ملی هم در شناسنامه‌ها درج شده از آن می‌توانند استفاده کنند، افرادی هم کارت ملی قبلی یا کارت هوشمند ملی را دارند می‌تواند کمک کارشان باشد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today