آخرین خبر/ یسرا سلیمانی، برای پنجمین بار قهرمان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی شد.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today