ایرنا/ نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر و روستا امروز در نماز جمعه کرج حضور پرشوری داشتند.

این هفته نماز جمعه کرج شاهد حضور نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که حضور پرشور آن ها و دورهمی که تشکیل داده بودند بسیار به چشم می آمد.
سایه درختان سربه فلک کشیده حیاط مصلای کرج امروز میزبان شمار زیادی از نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر و روستا بود به طوری که در هفته ها و ماه های گذشته هیچ یک از این افراد را نمی توانستی در آنجا ببینی.
نامزدهای انتخاباتی شورای شهر با روی خوش از نمازگزاران استقبال می کردند و سعی می کردند آن ها را به جمع و دورهمی خود وارد کنند.
بیشتر این افراد حضور خود در عرصه انتخابات را در راستای انجام تکلیف می دانستند و برخی ادعا می کردند که ما فقط برای انجام تکلیف آمده ایم وگرنه هیچ نیازی به حضور در این عرصه نداریم.
نامزدهای انتخاباتی زن نیز همچون برخی از نامزدهای مرد در بخش حیاط زنانه اقدام به دورهمی نموده بودند و زنان نامزد حتی پا را فرا گذاشته پس از اتمام نماز جمعه و در هنگام خروج مردان نمازگزار از آن ها تقاضای گفت‌وگوی چهره به چهره داشتند تا بتوانند برنامه هایشان را به صورت گفت وگوی مستقیم ارائه دهند.
یکی دیگر از مسایل حاشیه ای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نماز جمعه این هفته کرج حضور طرفداران برخی از نامزدهای انتخاباتی شوراها بود که این افراد در مقابل درب ورود و خروج مصلای کرج اقدام به پخش بروشور و زندگی نامه نامزدهای انتخاباتی می کردند.
همچنین طرفداران نامزدهای انتخاباتی شیشه های خودروهای نمازگزاران را از بروشورهای تبلیغاتی بی نصیب نگذاشته بودند و شیشه های خودروها پر بود از برشورهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday