فارس/ در نشست ستاد استانی کرونا پرویز یزدان‌پناه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه آخرین آمار از یک روز خوب در طول 14 ماه اخیر خبر داد، او که به مانند هر هفته آمار استان و کشور را مقایسه می‌کرد از پیشتاز بودن کهگیلویه و بویراحمد در دو آمار نسبت به میانگین کشور خبر داد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today