ایرنا/ مدیر شبکه آبفا آبادان ضمن تکذیب موضوع رها شدن فاضلاب انسانی در یکی از مناطق شهری گفت: رها شدن فاضلاب انسانی در تلمبه خانه آب آبادان غیرممکن است.

مصطفی مهرانفر، مدیر شبکه آبفا آبادان با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی با موضوع رهاشدن فاضلاب در یکی از مناطق این شهر در مجاورت تلمبه خانه اظهار کرد: در تاسیسات تلمبه خانه، فاضلاب با آب مصرفی ترکیب نمی‌شود ضمن اینکه آب جمع شده در مجاورت تلمبه خانه آبادان مربوط به فاضلاب دبیرستان اروند می باشد که در مجاورت تلمبه‌خانه قرار دارد.
مدیر شبکه آبفا آبادان گفت: پس زدگی فاضلاب در برخی مناطق این شهر با توجه به فرسوده بودن بخش زیادی از شبکه فاضلاب آبادان امری طبیعی است اما پرسنل آبفا در صورت دریافت گزارش مبنی بر انباشت فاضلاب در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع گرفتگی اقدام می کنند.
مهرانفر با بیان اینکه برخی ساخت و سازها باعث پس زدگی فاضلاب در مناطقی از آبادان می شوند گفت: آبفا آبادان هم اکنون با سه دستگاه برای رفع پس زدگی فاضلاب در سطح شهر انجام وظیفه می کند.
وی از شهروندان آبادانی خواست در صورت مشاهده هر گونه مشکل در دفع فاضلاب به مناطق سه گانه آبفا مراجعه کنند.
مدیر آبفا منطقه آبادان با بیان اینکه آبادان دارای یکهزار و ۱۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب است گفت: ۴۸۰ کیلومتر از این شبکه فاضلاب نیاز به بازسازی دارد.
مهرانفر گفت: شبکه فاضلاب شهری آبادان دارای مشکلات زیادی است که در چند ماه گذشته با امکانات محدود تلاش‌ زیادی برای رفع گرفتگی و اصلاح آن صورت گرفت. 
کل شبکه فاضلاب آبادان پیش از آغاز جنگ تحمیلی ۱۴۵ کیلومتر شبکه شرکتی و ۱۴۵ کیلومتر شبکه شهری بود که از سال ۷۰ تا ۹۲ با اجرای پروژه های فاضلاب ۴۳۳ کیلومتر به شبکه فاضلاب آبادان اضافه شد.

 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today