ایرنا/ عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان شرقی گفت: اینجانب به دلیل دخالت های بی مورد در تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها از سوی برخی ها، استعفا کردم.

سیدعلی موسوی، عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان شرقی اظهار کرد: در روند بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستایی استان دخالت های زیادی شد.
وی اضافه کرد: در پیش گرفتن این روند موجب شد افرادی که صلاحیت شان در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در استان رد شده بود و به هیچ وجه صلاحیت شرکت در این انتخابات را نداشتند، تایید صلاحیت شوند و بالعکس برخی افراد که هیچ گونه مشکلی نداشتند، رد صلاحیت شوند.
موسوی ادامه داد: اینجانب در اعتراض به این روند از عضویت در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها کناره گیری کردم.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today