فارس/ مشارکت در هرمزگان از 55 درصد عبور کرده است و هرمزگان در آستانه ثبت یک حماسه دیگر است.

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در هرمزگان از 55 درصد عبور کرد.
این میزان مشارکت مربوط به ساعت 24 شامگاه 28 خردادماه است.
ستاد انتخابات هرمزگان نیز این آمار را تأیید کرده است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today