باشگاه خبرنگاران/ میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد هم اکنون بر روی عدد ۶۹ و نشانگر هوای سالم است.

بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد، شاخص فعلی بر روی عدد ۶۹، در شرایط زرد و قابل قبول قرار دارند.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه کریمی و الهیه به ترتیب با شاخص‌های کیفی ۸۶ و۸۵ و در شرایط زرد و قابل قبول گزارش شده است و کمترین بار آلودگی از ایستگاه‌های سرافرازان، امامیه و خاقانی به ترتیب با شاخص کیفی ۳۷، ۴۸ و ۴۹ و در شرایط سبز و پاک گزارش شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar