ایسنا/ رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: گزارش هایی از خرید و فروش رای در برخی از شهرستان های استان تهران ارائه شده است.

احمد نادری رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران اظهار کرد: گزارش‌هایی به ما رسیده است که در برخی شهرستان‌های استان تهران خرید و فروش رأی صورت می‌گیرد. 
وی تاکید کرد: کسانی که خرید و فروش رأی می‌کنند بدانند که در صورت اثبات شواهد و قرائن برای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها، آرای کاندیداها توسط هیات نظارت در همان شورا و همان صندوق‌ها که خرید و فروش رأی صورت گرفته،‌ باطل خواهد شد.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran