ایمنا/ اسامی 7 نفر راه یافته به شورای شهر ایلام مشخص شد و هادی کرمی بیشترین رای را در ششمین انتخابات شورای این شهر کسب کرد.

بعد از شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهر ایلام، اسامی افراد منتخب به ترتیب زیر است:

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/