مهر/ بر اساس آمار غیر رسمی منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر قاین مشخص شدند.

بر اساس آمار غیر رسمی، سید اسماعیل ترحمی، محمدرضا قرائی، مهدی احمدنژاد، مجتبی فلاحتی و فاطمه‌سادات شفیعی به عنوان منتخبان ششمین دوره شورای اسلامی شهر قاین هستند.
این آمار به صورت غیر رسمی است و هنوز مورد تأیید مراجع قرار نگرفته است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today