مهر/ بر اساس آمار غیر رسمی منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر طبس مشخص شدند.

نتایج شمارش آرا حکایت از پیشتازی محمدجواد راستینه، رسول عراقی، سیدمجتبی حقانی، زهرا حسین‌پور، غلامحسین طاهری، وحید الهی و علی اکبر رحیمی دارد.
از این افراد ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل خواهند بود.
این آمار به صورت غیر رسمی است و هنوز مورد تأیید مراجع قرار نگرفته است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today