مهر/ نتایج غیررسمی شمارش آراء شورای شهر شاهرود نشان می‌دهد که محسن احمدی، حمیده محبی، قنبریان، میرزائی، ترابی، سید جواد بیطرف و سیده زهرا موسوی پیشتاز هستند.

با اتمام شمارش آرای مأخوذه انتخابات شورای شهر شاهرود نتایج غیر رسمی نشان می‌دهد که فعلاً محسن احمدی، حمیده محبی، قنبریان، میرزائی، مهدی ترابی، سید جواد بیطرف و سیده زهرا موسوی پیشتاز انتخابات هستند و هفت نفر نخست انتخابات شورای شهر شاهرود را تشکیل می‌دهند.
در صورت پایداری نتایج از شورای قبل فقط بیطرف و خانم‌ها موسوی و محبی باقی مانده و چهره مابقی اعضای شورای شهر نو می‌شود.
این نتایج غیررسمی بوده و از سوی ستاد انتخابات استان سمنان اعلام نشده‌اند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today