اتحاد خبر/ نتایج اولیه از انتخابات شورای شهر کلمه اعلام شد.

نتایج اولیه از انتخابات شورای شهر کلمه به شرح ذیل است:
عابد اختری  ۵۳۶
رضا متولی  ۵۰۵
فاطمه فخری ۵۰۱
بهرام صفری  ۴۲۶
محمد نوربخش ۴۰۸
هادی گنجی ۳۹۲
الیاس مبرمی ۳۷۴
ناصر لهراسبی ۳۳۲
طیبه صیاد  ۲۴۹
فاطمه ملاکی ۲۱۶
ابوذر زارعی ۱۵۶
عقید رزمی ۱۱۱

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar