همشهری آنلاین/ با پایان یافتن فرآیند شمارش و تجمیع آرا در شعب اخذ رأی شهرستان‌ها به مرور اسامی نامزدهای برنده در انتخابات شورای ششم شهرهای آذربایجان شرقی در حال اعلام است.

تبریز
از بین ۲۷۹۶۵۳ آرای صحیح ماخوذه از ۷۰۰ شعبه اخذ رای به ترتیب:
حکیمه غفوری با ۳۹۹۴۲، محمدحسن اسوتچی با ۳۲۹۱، روح الله رشیدی با ۲۷۹۶۴، رسول برگی با  ۲۷۹۶۴، غلامرضا احمدی با ۲۲۷۹۰، شهرام دبیری با ۲۱۶۷۴، پرویز هادی با ۲۰۸۵۲، فریدون بابایی اقدم با ۲۰۲۱۲، روح الله دهقان با ۱۹۸۵۷، سید کاظم زعفرانچی با ۱۹۳۱۶، علیرضا نوای باغبان با ۱۹۱۰۲، احد صادقی با ۱۸۵۵۵ رأی و اسماعیل چمنی با ۱۸۰۴۵ به عنوان اعضای اصلی و یاسین بجانی با ۱۷۹۳۳، علی راستی  با ۱۷۰۹۵، داود امیر حقیان با ۱۶۷۲۴، علیرضا آجودان زاده با۱۶۴۸۲، محمد حسین جعفری با ۱۶۲۷۸، داود شعبانی با ۱۴۶۰۰، محرم محمد زاده با ۱۳۸۷۸و محرم علیزاده با ۱۳۶۰۹ رأی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

نظرکهریزی
از مجموع ۷۹۸ رأی مأخوذه اصغر ابوالفتح با ۴۴۰ رأی، یوسف جوادی با ۳۷۹ رأی، حسن فرج‌الهی با ۳۵۸ رأی، حسن طهماسبی با ۳۵۸ رأی به عنوان اعضای اصلی و محمد اصغری با ۳۴۹ رأی و اصغر محبی با ۲۳۴ رأی به عنوان علی البدل معرفی شدند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today