برنا/ با اتمام شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهرهای چمگردان، چرمهین، سده لنجان، ورنامخواست، باغشاد و زاینده رود اسامی نفرات راه یافته به شوراهای شهر شهرستان لنجان مشخص شد.

با اتمام شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهرهای چمگردان، چرمهین، سده لنجان، ورنامخواست، باغشاد و زاینده رود از توابع شهرستان لنجان، اسامی افراد منتخب به ترتیب زیر اعلام شد:

اعضا شورای ششم شهر چمگردان:
۱- مهدی اسماعیلی با ۱۹۶۵ رأی
۲- رشید قبادی با ۱۵۴۱ رأی
۳- حجت الله کرمی چمگردانی با ۱۴۶۲ رأی
۴- سبحان ضیائی با ۱۳۳۴ رأی
۵- محسن رمضانی با ۱۱۰۰ رأی

اعضای علی‌البدل:
۱- مهسا علیرضائی با ۱۰۳۰ رأی
۲- مهدی علائی با ۹۵۸ رأی
۳- داوود رحیمی بابا شیخعلی با ۷۰۱ رأی

اعضا شورای ششم شهر چرمهین:
۱- مصیب امینی چرمهینی با ۱۵۴۶ رأی
۲- ابراهیم قاسمی چرمهینی با ۱۳۵۳ رأی
۳- سمیه پایداربا ۱۲۷۵ رأی
۴- اکبر حیدریان با ۱۲۲۶ رأی
۵- سعید قاسمی چرمهینی با ۱۰۹۱ رأی

اعضای علی‌البدل:
۱- خدارحم رفیعی با ۹۱۷ رأی
۲- بهروز محمدی چرمهینی با ۹۰۰ رأی
۳- زهرا رضایی چرمهینی با ۸۳۳ رأی

اعضا شورای ششم سده لنجان:
۱- مجتبی ادیبی با ۲۱۳۱ رأی
۲- مجتبی شریفی با ۱۶۸۱رأی
۳- علی یار ادیبی با ۱۴۴۲ رأی
۴- محمد معتمدی سده با ۱۳۳۱ رأی
۵- احمدرضا خلیلی سده با ۱۲۹۰ رأی

عضای علی‌البدل:
۱- فرامرز فتاح پور با ۱۲۷۵ رأی
۲- مسعود علوی بختیاروند با ۱۲۶۱ رأی
۳- حمیدرضا ادیبی با ۱۲۱۴ رأی

اعضا شورای ششم شهر ورنامخواست:
۱- داوود قاسمی با ۳۲۳۸ رأی
۲- زهرا شاه مرادی ورنامخواستی با ۱۹۸۶ رأی
۳- اسماعیل سلیمیان ریزی با ۱۷۴۷ رأی
۴- پریا زمان پور با ۱۶۴۵ رأی
۵- فرهاد شیری ورنامخواستی با ۱۴۵۵ رأی

اعضای علی‌البدل:
۱- کیومرث مهرپرور با ۱۴۱۰ رأی
۲- حسن کرمی ورنامخواستی با ۱۰۱۳ رأی
۳- محمدتقی دهقانی با ۹۶۷ رأی

اعضا شورای ششم باغشاد:
۱- حجت الله خلیلی نوگورانی با ۸۶۰ رأی
۲- رحمت الله یزدانی نوگورانی با ۶۱۵ رأی
۳- رسول بابائی نوگورانی با ۵۵۴ رأی
۴- سید مجتبی قریشی مدیسه با ۴۶۴ رأی
۵- سید مرتضی قریشی مدیسه با ۴۵۶ رأی

اعضای علی‌البدل:
۱- عبدالرضا محبی با ۴۵۱ رأی
۲- حمید خلیلی با ۴۳۱ رای
۳- محمدجواد محبی با ۳۲۸ رأی

اعضا شورای ششم شهر زاینده رود:
۱- سجاد رحیمی بابا شیخعلی با ۱۱۲۵ رأی
۲- سجاد امیدی بهجت آبادی با ۱۰۲۲ رأی
۳- علی محمد موذنی با ۱۰۰۲ رأی
۴- محمد محسنی با ۶۷۹ رأی
۵- رضا شیرمحمدی با ۶۷۸ رأی

اعضای علی‌البدل:
۱- عبدالعلی قاسمی با ۶۰۲ رأی
۲- حسین کریمی بهجت آبادی با ۵۷۴ رأی
۳- احمدرضا کریمی بی ستگانی با ۵۵۰ رأی

 

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today