شبستان/ فرمانداری کرمان ضمن اعلام اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر کرمان؛ فایل مربوط به منتخبین ۱۳ شهر شهرستان را نیز منتشر کرد.

نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان دقایقی قبل بر روی سایت فرمانداری کرمان قرار گرفت.
ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان کرمان در حالی برگزار شد که دو هزار و 56 نفر برای 440 کرسی در 84 شهر ثبت نام کردند.
با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای شهر کرمان 11 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن هفت نفر است افراد مشروح زیر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند:
منصور ایرانمنش نام پدر علی دارای 29096 رأی
محمود بابائی نام پدر احمد دارای 20923 رأی
عشرت کردستانی نام پدر محمدرضا دارای 17678 رأی
سیدمحمد موسوی نام پدر سید حسن دارای 16324 رأی
محمد امینی زاده نام پدر یوسف دارای 15974 رأی
علیرضا نادری نام پدر غلامرضا دارای 15649 رأی
حسین چناریان نخعی نام پدر اسدالله دارای 15256 رأی
فتح الله مؤیدی نام پدر غلامعلی داری 13490 رأی
محمد امین شمسی گوشکی نام پدر غلامحسین دارای 12961 رأی
محمدرضا کمساری بنانی نام پدر اکبر دارای 12830رأی
سیدمحمدصادق تقوی یزدی نام پدر سیداحمد دارای 12082 رأی
اعضای منتخب علی البدل شورای اسلامی شهر کرمان هم به شرح ذیل هستند:
زهرا لری نام پدر نصرالله دارای 11592 رأی
سید حجت الله موسوی قوام نام پدر سیداحمد دارای 11096 رأی
هادی عسکری نام پدرمحمدرضا دارای 10675 رأی
کامران صنعتی نام پدر محمد دارای 10369 رأی
محسن نیکخواه راوری نام پدر محمود دارای 10041 رأی
علی موحدی نیا نام پدر خوبیار دارای 9402 رأی
مسعود مسعودی نیا نام پدر علی دارای 7963 رأی
بر اساس این گزارش؛ فایل منتخبین شوراهای اسلامی 13 شهر شهرستان کرمان در سایت فرمانداری پیوست شده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar