آخرین خبر/ فیلمی از شادی مردم کرمان در جشن انتخابات بر مزار شهید سلیمانی را مشاهده می کنید.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar