باشگاه خبرنگاران/ کارشناس هواشناسی لرستان گفت: دمای هوا در خرم آباد بین ۱۶ و ۴۲ درجه در نوسان است و با افزایش دمای هوا مواجه هستیم.
 

محمدی مقدم، کارشناس هواشناسی لرستان اظهار کرد: دما‌های روزانه طی یکی و دو روز آینده روندی افزایشی خواهند داشت.
خنک ترین و گرم ترین شهر‌های لرستان طی ۲۴ساعت گذشته الشتر و پلدختر با ۱۰ و ۴۵ درجه بالای صفر گزارش شدند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy