باشگاه خبرنگاران/ دادستان بوشهر گفت: سعی کردیم با اقدام‌های پیشگیرانه از وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی جلوگیری شود و تاکنون پرونده‌ای برای جرایم انتخاباتی در استان تشکیل نشده است.

علی حسن پور، دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اظهار کرد: تمام تلاش‌ها بر این بود که نامزدها و طرفدارانشان با قوانین آشنا شوند و سعی شد با اقدام‌های پیشگیرانه از وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی پیشگیری شود.
وی با اشاره به اینکه نامزدها و هواداران هم بیشتر موارد را رعایت کردند، افزود: پرونده‌ای در زمینه تخلفات انتخاباتی تشکیل نشده است.
دادستان بوشهر ادامه داد: مواردی از تخلف در زمینه شورای شهر و روستا اعلام شد که باید تخقیقات کافی صورت گیرد و مستندسازی شود.
حسن پور عنوان کرد: هنگام تبلیغات نامزدهای انتخابات، مواردی از نصب بنر در محل‌های غیر مجاز وجود داشت که دستور جمع آوری بنر صادر و به ستاد انتخاباتی تذکر داده شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar