ایرنا/ طبق تازه‌ترین اعلام سامانه ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در رنگ‌بندی کرونایی نیمی از شهرستان‌های استان سمنان زرد و نیمی نارنجی هستند.

بر اساس رنگ‌بندی سامانه ماسک وزارت بهداشت، تنها تغییر در رنگ‌بندی کرونایی استان سمنان تبدیل شهرستان مهدیشهر از نارنجی به زرد است.
اکنون در استان سمنان شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار نارنجی و شهرستان‌های میامی، سرخه، آرادان و مهدیشهر زرد کرونایی هستند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today