شبستان/ معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان جنوبي با بيان اينکه يک هزار و ۵۸۸ تماس با خط تلفن ۱۲۳ طي سه ماه ابتداي امسال برقرار شده است، گفت: بيشترين تماس ها در زمينه اختلافات حاد خانوادگي، کودک آزاري، اقدام به خودکشي و همسرآزاري بوده است.

شهرام شيخاني، معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان جنوبي اظهار داشت: اورژانس اجتماعي به منظور کنترل و کاهش بحران هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي و توانمندسازي افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي و ساماندهي آنان در خانواده راه اندازي شده است.
معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان جنوبي در ادامه بيان کرد: اورژانس اجتماعي در چهار بخش خط تلفن 123، تيم خدمات سيار اورژانس اجتماعي، مرکز مداخله در بحران و پايگاه هاي خدمات اجتماعي با کادري مجرب و متخصص با هدف جايگزين کردن مداخلات رواني و اجتماعي قبل از مداخلات قضايي و انتظامي و حتي در کنار اين نوع مداخلات، نقش مهمي ايفا مي کند.
وي در خصوص گروه هاي هدف مراکز اورژانس اجتماعي گفت: کودکان آزارديده، همسران آزارديده، افرادي که اقدام به خودکشي نموده يا قصد خودکشي دارند، دختران و پسران فراري از منزل، زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، اختلافات خانوادگي حاد، کودکان خياباني و کار، افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و ساير افرادي که در شرايط حاد و بحراني قرار دارند از جمله گروه هاي هدف اين مرکز هستند.
شيخاني با بيان اينکه خط تلفن 123 اورژانس اجتماعي با هدف در دسترس قرار دادن خدمات سازمان بهزيستي به آحاد مردم از سال87 در استان راه اندازي شده است، ادامه داد: در حال حاضر 11 شهرستان خراسان جنوبي از خدمات شبانه روزي خط تلفن 123 بهره مند هستند.
معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان جنوبي در ادامه گفت: طي سه ماه ابتداي سال 1400 تعداد يک هزار و 588 تماس مرتبط با گروه هاي هدف برنامه اورژانس اجتماعي به خط 123 گزارش شده است که از اين تعداد 363 مورد با مداخلات تلفني کارشناسان حل شده است و تعداد 317 مورد به خدمات اجتماعي سيار و 194مورد به مرکز مداخله در بحران ارجاع و مابقي تماس ها به ساير مراکز درون سازماني و برون سازماني ارجاع شده است.
وي ادامه داد: بيشترين ارتباط با خط تلفن 123  در سه ماهه اول سال جاري در زمينه اختلافات حاد خانوادگي،کودک آزاري، افکار و اقدام به خودکشي و همسرآزاري بوده است.
شيخاني در خصوص تيم خدمات اجتماعي سيار گفت: تيم خدمات اجتماعي سيار از سال 1387 فعاليت خود را در استان آغاز کرده است و در حال حاضر در خراسان جنوبي تعداد 10خودرو خدمات اجتماعي سيار فعال هستند.
معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان جنوبي با بيان اينکه تيم خدمات اجتماعي سيار طي سه ماه ابتداي امسال به 583 نفر از گروه هاي هدف خدمات ارائه کردند، افزود: بيشترين گزارشات تيم خدمات سيار اجتماعي استان در اين مدت مربوط به اختلافات حاد خانوادگي، کودک آزاري و همسرآزاري بوده است.
وي با اشاره به مرکز مداخله در بحران فردي، خانوادگي، اجتماعي عنوان کرد: اين مراکز از سال 87 فعاليت خود را با هدف کنترل و کاهش بحران هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي در خراسان جنوبي آغاز کردند.
شيخاني در ادامه گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان خردادماه 455 نفر از گروه هاي هدف از خدمات روانشناسي، مددکاري، حقوقي و نگهداري مراکز مداخله در بحران استان بهره مند شده اند.
معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان جنوبي در پايان با بيان اينکه در حال حاضر 16 پايگاه خدمات اجتماعي در کل استان مشغول به ارائه خدمات هستند، ادامه داد: طي سه ماه ابتداي سال 1400 تعداد 11هزار و 765 خدمت توسط پايگاه هاي خدمات اجتماعي در مناطق حاشيه نشين در قالب شناسايي، تشکيل پرونده و برگزاري برنامه هاي آموزشي و فرهنگي در راستاي کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي به ساکنين مناطق حاشيه نشين ارائه شده است.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today