ايرنا/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان زنجان با اشاره به اينکه کشور در آستانه پيک پنجم کرونا قرار دارد گفت: متاسفانه نوع هندي ويروس کرونا وارد کشور شده، اما هنوز مورد ثابت شده به لحاظ آزمايشگاهي در استان گزارش نشده است.

پرويز قزلباش، رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان زنجان با اشاره به وقوع پيک پنجم کرونا در کشور اظهار کرد: موج چهارم کرونا مربوط به ويروس انگليسي بود که متاسفانه نوع هندي ويروس نيز وارد کشور شده که اين مهم نيز در استان بدقت بررسي و مورد توجه قرار گرفته است.
وي يادآوري کرد: در زمان حاضر استان‌هاي جنوبي به نوع هندي ويروس کرونا درگير شده اند که اميدواريم با ورود واکسن طي هفته آينده، بتوان واکسيناسيون افراد بالاي ۶۰ سال را نيز آغاز کرد هر چند در اين خصوص زمان آن اعلام نشده است.
اين مسوول ادامه داد: بيماري‌هاي قارچي در شرايط غيرکرونايي هم وجود دارد، به اين معني که وقتي سيستم ايمني يک فرد تضعيف شود، يا يک بيماري مزمن داشته باشد، امکان رشد چنين بيماري‌هايي وجود دارد و در مورد کرونا هم در استان تا به امروز مورد اثبات شده‌اي از نوع هندي گزارش نشده که با بيماري قارچي درگير شده باشد.
قزلباش با بيان اينکه محموله واکسن برکت، از هفته گذشته وارد استان شده و تزريق آن به صورت محدود و تحت شرايط و دستورالعمل خاصي درحال انجام است، ابراز اميدواري کرد که هفته آينده حجم وسيعي از واکسن کرونا برسد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان در خصوص واکسيناسيون افراد بالاي ۶۰ سال، ادامه داد: براساس دستورالعمل موجود، در زمان حاضر واکسيناسيون افراد بالاي ۷۰ سال درحال انجام است که تزريق دوز دوم به اين افراد متمرکز شده و به محض ورود واکسن و براساس پروتکل کشوري، افراد بالاي ۶۰ سال هم، واکسن دريافت خواهند کرد.
وي با بيان اينکه واکسيناسيون سنين بين ۵۰ تا ۷۰ سال براساس پروتکل کشوري انجام مي‌شود خاطرنشان کرد: اوايل هفته آينده حجم وسيعي واکسن کرونا به اين استان وارد خواهد شد و در اين راستا، هر چقدر ميزان واکسن دريافتي بيشتر باشد، باتوجه به ظرفيت و توانايي واکسيناسيون در استان، تزريق با حجم بالا انجام مي‌شود.   
 
 
  
  

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today