فارس/ معاون مرکز مديريت راه‌ها با اشاره به اينکه تردد در محور هراز تا ساعت ۱۷ امروز ممنوع است، گفت: در حال حاضر در‌ ‌مسير رفت و برگشت محورهاي کندوان و فيروزکوه همچنين آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوين-رشت‌ تردد روان است.

مهدي مخبر  معاون مرکز مديريت راه‌ها درباره آخرين وضعيت ترافيک جاده‌هاي کشور‌، اظهار داشت: طبق اطلاعات 2300 دستگاه سامانه ترددشمار برخط و بيش از 800 دستگاه دوربين نظارت تصويري، در حال حاضر اغلب جاده‌هاي کشور باز است و تردد در آن‌ها به روال عادي جريان دارد.

محور هراز ساعت 17 امروز باز مي شود
وي با اشاره به اينکه تردد در محور هراز تا ساعت 17 امروز ممنوع است بيان کرد: در حال حاضر تردد روان در‌ ‌مسير رفت و برگشت محورهاي کندوان و فيروزکوه همچنين آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوين-رشت‌ داريم.
معاون مرکز مديريت راه‌ها افزود: در حال حاضر ‌در آزادراه قزوين – کرج محدوده پل فرديس ترافيک سنگين است.
مخبر درباره وضعيت جوي جاد‌ه‌ها تصريح کرد:‌ در محورهاي تهران-شمال و ديگر جاده‌هاي کشور، بارش و مداخلات جوي خاصي نداريم.

ثبت بيشترين تردد جاده اي بين ساعات 19 تا 20
وي اظهار کرد: کل تردد ثبت شده در شبانه‌روز گذشته در جاده‌ها‌ بر اساس آخرين اطلاعات حاصل از رصد تعداد 2319 دستگاه ترددشمار فعال در محورهاي جاده اي، نسبت به روز قبل 4.2 درصد کاهش تردد نشان مي دهد در همين مدت همچنين سهم وسايل نقليه سنگين در ترافيک راه ها 14.7 درصد، بيشترين تردد بين ساعات 19 تا 20 و کمترين تردد بين ساعات 3 تا 4 صبح ثبت شد.

آزادراه کرج-تهران-کرج پرترددترين جاده کشور در شبانه روز گذشته
معاون مرکز مديريت راه‌ها بيان داشت: در شبانه‌روز گذشته بيشترين تردد جاده‌اي در آزادراه کرج-تهران با 129 هزار تردد‌، آزادراه تهران-کرج با 123 هزار تردد و آزادراه کرج-قزوين با 116 هزار تردد، ثبت شد.

محور هراز امروز‌ هم مسدود است
مخبر يادآور شد : محور هراز محدوده تونل‌هاي سد‌، وانا‌، تکاور و زيار باغ در راستاي اجراي عمليات تعمير و نگهداري سيستم روشنايي و تهويه تونل از ساعت 08:00 تا 17:00 امروز مسدود است و تردد از محورهاي جايگزين چالوس و فيروزکوه انجام مي‌شود.
وي اضافه کرد: در حال حاضر محور رباط پشت بادام-بياضه در استان يزد، محور‌‌ خرم‌آباد-پل دختر، جاده شهداد-نهبندان‌،  محور فرعي شمشک-ديزين جاده پونل-خلخال و محور راميان-اولنگ-شاهرود در استان‌هاي گلستان و سمنان، به دليل کاهش ايمني مسدود است.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today