فارس/ فرمانده مرزباني آذربايجان‌غربي گفت: با توجه به تلاش شبانه‌روزي مرزبانان، امنيت پايدار در سراسر مرزهاي آذربايجان‌غربي حاکم است.

سردار يحيي حسين خاني، فرمانده مرزباني آذربايجان‌غربي اظهار کرد: تعامل قوي بين مرزبانان و مرزنشينان برقرار شده است و مرزبانان غيور هميشه حامي و هميار مرزنشينان و عشاير مناطق مرزي هستند.
وي با اشاره به اينکه مرزبانان همياران و حامي مرزنشينان و عشاير هستند، تصريح کرد: پويش‌هاي همدلي و مواسات در راستاي لبيک به فرمان مقام معظم رهبري در جهت کمک به مستضعفين يکي از برنامه‌هاي مرزباني در طول سال بوده و اميد است که اين موضوع تداوم داشته باشد.
فرمانده مرزباني آذربايجان‌غربي افزود: در راستاي پروتکل‌هاي بين‌المللي ملاقات‌هاي مرزي با کشورهاي همسايه در جهت رفع مشکلات في مابين تشکيل مي‌شود.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today