نصيرپور/ فرماندار سلماس با اشاره به اينکه ۱۹ روستاي سلماس در وضعيت قرمز کمبود آب قرار دارند، گفت: بايد با احصاي نياز اين روستاها توسط بخشداري ها در جهت رفع مشکل تامين آب آنها اقدامات لازم انجام شود. 

علي اکبر عسکري، فرماندار سلماس اظهار کرد: بايد با احصاي نياز اين روستاها توسط بخشداري ها در جهت رفع مشکل تامين آب آنها اقدامات لازم انجام شود.
وي اضافه کرد: با توجه به کاهش بارش ها نسبت به سال هاي قبل که در سلماس همچون ساير شهرستان ها اين کاهش نمايان است، بايد با مديريت الگوي مصرف آب و ساير تمهيدات از اين بحران عبور کنيم.
فرماندار سلماس لزوم تامين تجهيزات در جهت آبرساني سيار در سطح شهرستان به ويژه روستاها را ضروري دانست و خواستار اصلاح الگوي کشت براي جلوگيري از هدررفت منابع آبي در بخش کشاورزي شد.

 
 

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today