رکنا/ قيمت دلار و قيمت يورو امروز دوشنبه 14 تير ماه 1400 در صرافي ملي و بازار آزاد اعلام شد.

قيمت دلار و قيمت يورو در صرافي ملي و بازار آزاد امروز دوشنبه 14 تير ماه 1400 اعلام شد. بر اين اساس قيمت دلار و قيمت يورو نسبت به روز گذشته در صرافي ملي با کاهش نسبي اعلام شد. قيمت دلار براي فروش در صرافي ملي 24 هزار و 929 تومان تعيين شده است.

همچنين قيمت دلار براي فروش در بازار آزاد 25 هزار و 150 تومان قيمت گذاري شده است. باتوجه به اعلام امروز قيمت دلار و قيمت يورو در بازار آزاد قيمت ها با کاهش همراه شد.
قيمت دلار و قيمت يورو در صرافي ملي و بازار آزاد امروز دوشنبه 14 تير ماه 1400 اعلام شد. بر اين اساس قيمت ها نسبت به روز گذشته در صرافي ملي و بازار آزاد با کاهش اعلام شده است.

قيمت دلار و قيمت يورو در صرافي بانکي
در صرافي ملي قيمت فروش دلار 24 هزار و 929 تومان و قيمت خريد دلار در اين صرافي 24 هزار و 435 تومان تعيين شد. همچنين قيمت فروش يورو 29 هزار و 852 تومان و قيمت خريد يورو در صرافي ملي 29 هزار و 261 تومان قيمت گذاري شده است.

قيمت دلار و قيمت يورو در بازار آزاد
در بازار آزاد قيمت فروش دلار 25 هزار و 150 تومان و قيمت خريد دلار 25 هزار و 50 تومان تعيين شد. همچنين قيمت فروش يورو در بازار آزاد 29 هزار و 665 تومان و قيمت خريد يورو 29 هزار و 815 تومان ارزش گذاري شده است.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran