ايرنا/ رئيس اداره حفاظت محيط زيست گناوه گفت: آلودگي نفتي منطقه "گلخاري" در اين شهرستان توسط گروه اعزامي شرکت نفت و گازگچساران و با نظارت کارشناسان اين اداره پاکسازي شد.

کامبيز عبدالهي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست گناوه اظهار کرد: بمحض اطلاع از آلودگي در منطقه نفتي گلخاري، کارشناسان اين اداره در محل حضور يافتند و از شرکت نفت گاز و گچساران به صورت مکتوب خواسته شد تا در منطقه حضور و اقدام به پاکسازي کنند.
وي افزود: آلودگي نفتي منطقه گلخاري سطحي و مقدار کم بود و در بررسي صورت گرفته خاک محل آن به صورت عمقي آلوده نشده بود.
عبدالهي افزود: باحضور نيروهاي اچ اس اي و کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران، پاکسازي و رفع پوسيدگي و کلمس گذاري خطوط لوله نفت اين منطقه صورت گرفت.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست گناوه گفت: عمده خطوط لوله نفتي در منطقه گناوه قديمي است و بايد نوسازي شوند.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar