ايلنا/ با آغاز موج جديد گرما و قطعي هاي مکرر برق در استان، ساعت کاري ادارات استان بوشهر کاهش يافت.

با ابلاغ معاونت توسعه و مديريت منابع استانداري بوشهر ساعت کاري ادارات اين استان از امروز  لغايت ٢٣ تيرماه از ساعت ۶ و ٣٠ دقيقه لغايت ١٢ است.
حسن ابراهيمي، معاون توسعه مديريت و منابع استانداري، اين کار بنا به درخواست شرکت توزيع نيروي برق استان و در راستاي کاهش ميزان مصرف برق و جلوگيري از بروز خاموشي انجام پذيرفته است.
پيش از اين نيز ساعت خاتمه کار روزانه ادارات در خرداد ماه از ١۴ و ٣٠ دقيقه به ١٣ تغيير يافته بود.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar