ايسنا/ مدير جهاد کشاورزي رشت گفت: بخشي از مزارع در لشت نشاء که در انتهاي آبرساني شبکه سد قرار دارند، دچار تنش آبي هستند.

مسعود اسدي پرور مدير جهاد کشاورزي رشت اظهار کرد: شهرستان رشت بزرگترين شهرستان برنج خيز کشور است و تا کنون در ۳۳درصد از شاليزارهاي رشت ظهور خوشه هاي ساقه ها برنج گزارش شده است.
وي با بيان اينکه امسال کشاورزان رشتي در رعايت تقويم زراعي نسبت به سال قبل بهتر عمل کردند، ادامه داد: اما ۲۰درصد از برنج کاران به توصيه هاي کارشناسان گوش ندادند و دير وارد مزارع شدند و اين امر سبب شد هم اکنون گرفتار کم آبي باشند.
اسدي پرور با بيان اينکه کشاورزاني که شاليزارهاشان در حال خوشه دهي است اصلا منتظر باران نيستند زيرا در اين مرحله بارش باران موجب مي شود برخي از دانه هاي برنج هنگام تبديل داراي پوکي شوند، خاطرنشان کرد: فقط کشاورزاني که دير نشاء کرده اند، منتظر باران هستند.
وي تصريح کرد: در حال حاضر فقط ۳۰۰ميليون متر مکعب آب پشت سد سفيدورد وجود دارد و امکان آبرساني فقط تا مردادماه وجود دارد.
مدير جهاد کشاورزي رشت گفت: در بازديد از شاليزارهاي رشت، بخشي از مزارع در لشت نشاء که در انتهاي آبرساني شبکه سد قرار دارند، دچار تنش آبي هستند و خوشبختانه تاکنون خسارتي به آنها وارد نشده است. 
وي در خصوص پيش بيني ميزان توليد برنج سفيد شهرستان رشت گفت: بايد تا پايان برداشت برنج صبر کنيم تا ميزان توليد برنج در رشت مشخص شود و همه تلاش ما اين است که امسال کاهش نسبت به سال گذشته نداشته باشيم.
اسدي پرور تصريح کرد: امسال بارندگي در رشت ۲۰ درصد کمتر از ميانگين سال هاي قبل بود و با توجه به کم آبي ها تلاش مضاعفي داريم تا مشکلات کشاورزان حل شود.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today