باشگاه خبرنگاران/ جانشين استاندار کرمان در ستاد استاني مقابله با کرونا گفت: اثر کرونا در جنوب و شرق استان حاد بوده و بنابراين اولويت کاري مقابله با شيوع کرونا است.

با شيوع و افزايش موارد ابتلاي به کرونا ويروس و وضعيت قرمز در استان کرمان، پيرو مصوبات ستاد استاني پيشگيري و مقابله با کرونا، نشست کميته‌هاي تخصصي اين ستاد امروز ۱۴ تير ماه در محل دفتر معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار کرمان برگزار شد و هماهنگي‌هاي لازم به منظور اجرا و پيگيري مصوبات صورت گرفت.
محمدصادق بصيري، جانشين استاندار کرمان در ستاد استاني مقابله با کرونا در اين نشست، همدلي و همراهي تمام کميته‌ها و نهاد‌هاي ذي‌ربط را مورد تاکيد قرار داد و گفت: طرح شهيد سليماني همانند گذشته بايد در بخش‌هاي بيماريابي، حمايتي و نظارتي ادامه يابد.
وي افزود: از ۱۲ تا امروز ۱۴ تير ماه، تعداد مناطق قرمز استان کرمان به ۱۶ مورد رسيده است.
بصيري تصريح کرد: طي اين مدت زمان، ۱۱ درصد موارد بستري‌ها افزايش داشته و اثر کرونا در جنوب و شرق استان حاد بوده، بنابراين اولويت کاري مقابله با شيوع کرونا است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar