نماد آخرین خبر

هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد

منبع
آنا
بروزرسانی
هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد

آنا/ بر اساس داده‌هاي مرکز کنترل کيفيت هوا، هواي تهران امروز در وضعيت ناسالم قرار دارد.

بر اساس داده‌هاي مرکز کنترل کيفيت هوا شاخص کيفيت هواي تهران در حال حاضر بر روي عدد ۱۱۴ قرار گرفته که وضعيت ناسالم را نشان مي‌دهد.
همچنين شاخص کيفيت هوا طي ۲۴ ساعت گذشته به‌طور ميانگين بر روي عدد ۱۳۳ قرار داشت، که وضعيت ناسالم را نشان مي‌داد.
تهران از ابتداي سال ۲ روز هواي پاک، ۹۵ روز هواي قابل قبول، ۱۶‌روز هواي ناسالم(خاکستري) براي گروه‌هاي حساس داشته است.
اين در حالي است که در مدت مشابه سال قبل، پايتخت ۱۵ روز هواي پاک، ۸۰ ‌روز هواي قابل قبول، ۱۹‌روز هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس داشت.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran