نماد آخرین خبر

مرکز جامع سرطان همدان از هفته آینده بیمار پذیرش می‌کند

منبع
ايرنا
بروزرسانی
مرکز جامع سرطان همدان از هفته آینده بیمار پذیرش می‌کند

ايرنا/ معاون علوم پزشکي همدان گفت: مرحله نخست مرکز جامع درمان سرطان همدان تکميل شده است و از هفته آينده در اين مرکز بيماران نيازمند شيمي درماني پذيرش مي شوند.

فريبرز نياستي، معاون توسعه منابع و برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشکي همدان بيان کرد: اجراي مرکز جامع درمان سرطان غرب کشور به مرکزيت همدان در سه مرحله طراحي شد که مرحله نخست آن آماده بهره برداري شده است.
وي اضافه کرد: مجموع اين سه مرحله ۲۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع فضاي فيزيکي دارد که عمليات مرحله نخست آن نهايي و تمامي دستگاه هاي مورد نياز خريداري و نصب شده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکي همدان بيان کرد: مرحله نخست اين طرح به مساحت ۲ هزار متر مربع داراي بخش هايي نظير شيمي درماني بزرگسالان، پرتو درماني و درمان هاي سرپايي است.
نياستي هزينه خريد تجهيزات مورد نياز براي مرحله نخست مرکز جامع درمان سرطان غرب کشور را پنج ميليون و ۲۰۰ هزار يورو معادل ۱۸۰ ميليارد تومان ذکر کرد و افزود: همچنين ۲۱۵ ميليارد تومان هم براي ساختماني اين بيمارستان هزينه شده است.
مرکز جامع سرطان يکي از طرح‌هاي ملي استان همدان با محوريت بنياد فرشچيان است و اين طرح به صورت مشارکتي در قالب ۵۰ درصد دانشگاه علوم پزشکي همدان و ۵۰ درصد بنياد فرشچيان از سال ۹۷ آغاز شد.
اين مرکز شامل اتاق غربالگري، اتاق پيشگيري، مرکز تخصصي پاتولوژي مرجع و مرکز بررسي ژنتيکي،کلينيک‎هاي لنف، بازتواني، بخش مشاوره و روانپزشکي، اتاق مشاوره تغذيه و اتاق ثبت تومور و بخش‏‎هاي رفاهي شامل نمازخانه، استراحت بيماران و بوفه است.

  
  

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today