نماد آخرین خبر

الزامی شدن استفاده از مولدهای برق اضطراری در ادارات خراسان شمالی

منبع
صدا و سيما
بروزرسانی
الزامی شدن استفاده از مولدهای برق اضطراری در ادارات خراسان شمالی

صدا و سيما/ براي پايداري شبکه توزيع برق از ساعت 10 صبح تا پايان وقت اداري همه دستگاه‌هاي خراسان شمالي، موظفند از برق اضطراري استفاده کنند.

براي پايداري شبکه توزيع برق از ساعت ده صبح تا پايان وقت اداري همه دستگاه‌هاي  دولتي، نظامي انتظامي و بخش خصوصي داراي ژنراتوربرق، موظفند از برق اضطراري استفاده کنند.
همچنين پس از پايان وقت اداري ادارات موظفند همه لوازم برقي و سرمايشي را از مدار برق خارج کنند.
مشوق در نظر گرفته شده براي اين ادارات هم اين است که شرکت فراورد‌هاي نفتي با همکاري شرکت توزيع برق براي تامين سوخت مورد نياز ژنراتور‌هاي برق اضطراري اين مراکزدر اسرع وقت اقدام کنند.
همچنين مقرر شده اداراتي که از برق اضطراري خودشان در وقت اداري استفاده مي‌کنند طبق ضوابط شرکت توزيع به تهاتر هزينه برق اين دستگاه‌ها اقدام کنند.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today