نماد آخرین خبر

افزایش آبیاری مزارع همدان با فاضلاب!

منبع
باشگاه خبرنگاران
بروزرسانی
افزایش آبیاری مزارع همدان با فاضلاب!

باشگاه خبرنگاران/ خشکسالي و کاهش بارندگي‌ها، استفاده از فاضلاب براي آبياري مزارع کشاورزي در شهر همدان را افزايش داد.

اين روزها که گرما و خشکسالي دمار از روزگار همه درآورده زمين هاي زراعي تشنه لب هم به دنبال قطره اي آب، رج به رج خود را شکافته تا شايد آبي بيابد اما دريغ از يک قطره. اين ميان کشاورزان که به دنبال راه حلي براي خود و زمين هايي زراعيشان بودند دست به دامن آب هاي فاضلاب شده اند تا هم از خسارت هاي خشکسالي در امان باشند و هم محصول دسترنج خود را به چشم ببينند.
مهدي خدابخشي، کارشناس بهداشت محيط کار معاونت بهداشتي علوم پزشکي همدان گفت: خشکسالي، پايين آمدن و خشک شدن آب چاه‌ها استفاده از فاضلاب و آب‌هاي غيرمتعارف را براي آبياري مزارع کشاورزي در شهر همدان افزايش داد.
او بيان کرد: بخشي از فاضلاب سطح شهر با توجه به ترکيبات خاص فاضلاب و ظرفيت محدود تصفيه خانه، وارد تصفيه خانه نمي‌شود بنابراين در گذشته با توجه به شيب مناسب موجود در رودخانه‌هاي سطح شهر، بخشي از فاضلاب به داخل آن هدايت شد.
اين کارشناس اضافه کرد: اين در حالي‌است که کشاورزان داراي سهم يا حق آبه از اين رودخانه‌ها بودند بنابراين جريان يافتن فاضلاب در آن و استفاده از اين فاضلاب براي آبياري مزارع به چالش جدي تبديل شد.
خدابخشي بيان کرد: تاثير منفي مصرف محصولات به دست آمده از آبياري مزارع با آب‌هاي غيرمتعارف و فاضلاب بر روي سلامت انسان سبب پيگيري اين موضوع و کسب توفيقاتي نيز شد به گونه‌اي که ميزان آبياري باغچه‌هاي سبزي از ۱۵۰ به سه هکتار کاهش يافت.
او افزود: اما خشکسالي، کاهش بارندگي و پايين آمدن سطح منابع آبي زيرزميني مجدد استقبال کشاورزان براي آبياري مزارع توسط فاضلاب را افزايش داد به گونه‌اي که هم اينک ميزان فاضلاب موجود در رودخانه به شکل کامل مورد استفاده کشاورزي قرار مي‌گيرد.
اين کارشناس توضيح داد: برخي کشاورزان براي پيشگيري از بين رفتن محصول، کسب درآمد و پرداخت اجاره بهاي زمين مجبور به استفاده از فاضلاب براي آبياري شدند و در اين راستا با قرار دادن موتورچاه در سطح رودخانه، فاضلاب را به استخر موجود در مزارع هدايت و سپس از اين آب براي آبياري مزارع استفاده مي‌کنند.
خدابخشي تصريح کرد: در گذشته بخش زيادي از فاضلاب موجود در رودخانه به علت همراه شدن با آب‌هاي سطحي در پايين دست رقيق مي‌شد، اما به علت کاهش بارندگي و جريان نداشتن آب در سطح رودخانه، بخش اعظمي از رودخانه را هم اينک فاضلاب تشکيل مي‌دهد.
او بيان کرد: براي آبياري بيش از ۳۰۰ هکتار از مزارع سيب زميني، سير، پياز و يونجه در شهر همدان از فاضلاب استفاده مي‌شود همچنين اراضي که در مجاور مسير انتقال فاضلاب هستند بيشتر از ديگر اراضي از فاضلاب استفاده مي‌کنند.
اين مسئول تاکيد کرد: آبياري محصولات راهبردي با فاضلاب سبب بروز آلودگي و در ادامه بروز تبعات منفي در حوزه خريد، عرضه و صادرات اين محصول مي‌شود.


آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today