نماد آخرین خبر

تزریق واکسن کرونا برای شاغلان در کلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی

منبع
باشگاه خبرنگاران
بروزرسانی
تزریق واکسن کرونا برای شاغلان در کلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی

باشگاه خبرنگاران/ برنامه واکسيناسيون شاغلان در درمانگاه‌هاي خصوصي و کلينيک‌ها و مطب‌هاي دندانپزشکي شهر اهواز اعلام شد.

مطابق برنامه ريزي‌هاي مقرر شده واکسيناسيون درمانگاه‌هاي خصوصي شهر اهواز در ۲ مرکز تجميعي واکسيناسيون مرکز بهداشت غرب اهواز(مرکز تجميعي خليج فارس در منطقه کيانپارس و مرکز تجميعي واکسيناسيون صادرات واقع در کوي مجاهد) ۲۲ و ۲۳ تيرماه انجام شود.
اسامي افراد مطابق ليست‌هاي ارسالي مسئولين درمانگاه تنظيم شده است و واکسيناسيون کرونا ويروس نيروها در درمانگاه‌هاي خصوصي شهرستان‌ها نيز با هماهنگي مراکز بهداشت انجام مي‌شود.
واکسيناسيون پرسنل کلينيک‌ها و مطب‌هاي دندانپزشکي نيز فردا در مرکز تجميعي شهيد سليماني مرکز بهداشت شرق اهواز واقع در خيابان زاويه انجام خواهد شد. واکسيناسيون بر اساس ليست ارسالي از سوي نظام دندانپزشکي صورت مي‌گيرد.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today