مهر/ سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان شمالي با اشاره به نظارت کافي بر انتخابات، گفت: طي انتخابات رياست جمهوري در خراسان شمالي حتي يک مورد شکايت به ثبت نرسيد.

عابدين عابدي مقدم، سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان شمالي اظهار کرد: خراسان شمالي دومين استان کشور در ميزان مشارکت در انتخابات رياست جمهوري با ۶۴ درصد مشارکت سال جاري بود که ۷۵ درصد آنان به رئيس جمهور منتخب رأي دادند.
وي ادامه داد: بجنورد با ۵۶ درصد مشارکت دومين مرکز استان کشور در ميزان مشارکت بود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان شمالي با اشاره به هجمه سنگين دشمن براي عدم حضور مردم در انتخابات، افزود: مشکلات معيشتي و کرونا براي تمام مردم کشور بود اما شهروندان خراسان شمالي حماسه آفريدند.
عابدي مقدم تصريح کرد: در انتخابات رياست جمهوري حتي يک مورد شکايت در استان به ثبت نرسيد.
وي رتبه اول حضور در انتخابات را متعلق به گرمه با ۷۴ درصد و رتبه آخر را مربوط به بجنورد با ۵۶ درصد عنوان کرد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان شمالي افزود: طبق بازرسي‌ها و بررسي‌هاي انجام شده تمام مشکلات و ضعف‌هاي انتخابات احصا شده است.
عابدي مقدم در انتها با اشاره به برگشت ۲ هزار واکسن کرونا مختص اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت، گفت: اين واکسن‌ها روز قبل از انتخابات به استان رسيد لذا تزريق آن با توجه به احتمال ايجاد تب بين افراد، مقدور نبود؛ پس از انتخابات نيز شوراي نگهبان اعلام کرد واکسن‌ها بايد طبق اولويت سن تزريق شود.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today