مهر/ مديرکل بهزيستي کرمان از افزايش آمار کودک آزاري و همسر آزاري در کرمان خبر داد و گفت: اکثر اين موارد مربوط به شهرستان‌هاي شرقي و جنوبي است.

عباس صادق زاده، مديرکل بهزيستي کرمان درخصوص وضعيت آمار کودک آزاري و همسر آزاري در استان کرمان اظهار کرد: اين آمار افزايش يافته است؛ متأسفانه اعتياد، کودک آزاري، همسرآزاري و سالمند آزاري در رأس آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارد و بيشترين آمار تماس با اورژانس اجتماعي مربوط به اين مسائل است.
وي بيان کرد: بيشترين فراواني کودک آزاري و همسرآزاري در استان کرمان مربوط به شهرستان‌هاي شرقي و جنوبي است که منشأ بيشتر کودک آزاري‌ها، همسر آزاري و حتي سالمند آزاري‌ها اعتياد و بعد از آن طلاق است.
صادق زاده همچنين در مورد جمع آوري معتادان متجاهر عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر سه هزار معتاد متجاهر با دستور قضايي جمع آوري شدند که براي آنها اعتباري حدود پنج و نيم ميليارد تومان هزينه کرديم.
وي ادامه داد: با تعاملاتي که انجام داديم طول درمان آنها با تصميم گيري تيم ترخيص بهزيستي متفاوت شده است و در نهايت با تاييد مددکار بهزيستي و بعد از آن حکم قضايي رها سازي مي‌شوند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar