تابناک/ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان هليلان گفت: تعداد ۵۰ دستگاه تنور گازي(کپسول، ساج، تنور) با اعتبار ۱۵۰ ميليون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به صورت رايگان بين اهالي روستا‌هاي حاشيه جنگل در بخش جزمان(روستا‌هاي زردلان گرمسير و زردلان سردسير) محروم از نعمت گاز توزيع شد. 

سيدحياس حسيني، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان هليلان بيام داشت: تعداد ۵۰ دستگاه تنور گازي(کپسول، ساج، تنور) با اعتبار ۱۵۰ ميليون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به صورت رايگان بين اهالي روستا‌هاي حاشيه جنگل در بخش جزمان(روستا‌هاي زردلان گرمسير و زردلان سردسير) محروم از نعمت گاز توزيع شد.
وي گفت:  اين طرح به منظور حفظ ذخاير ژنتيکي، کاهش فشار بر جنگل‌ها، جلوگيري از قطع درختان، ترغيب روستاييان و جنگل‌نشينان به استفاده از انرژي‌هاي پاک و زمينه‌سازي براي کاهش بهره‌گيري از سوخت فسيلي صورت گرفته است. 

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/